หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เรื่องเด่นอยากเล่า 7 : People’s Audit Outcome & Impact

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยในความคิดของฮันนาห์ อาเรนดท์

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต : สื่อสารอย่างไร ให้ชนะใจประชาชน

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2566

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า