ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพระปกเกล้า


  
สถาบันพระปกเกล้า
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพระปกเกล้า
------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดประกาศ

        ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนในการติดต่อ “สถาบันพระปกเกล้า” โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อใช้สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือหนังสือราชการ คือ [email protected]
2. งานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9629
3. เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9513


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า