ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
สรุปสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”
1 ครั้ง
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : หลักการทั่วไป ผลการบังคับใช้กฎหมาย และ ข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติ
5 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25
27 ครั้ง
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?
2 ครั้ง
ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3 ครั้ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ : วาระเร่งด่วนแห่งชาติในการแสวงหาเครื่องมือเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตของประชาชน
5 ครั้ง
สัมมนาวันสตรีสากล
4 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24
10 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23
82 ครั้ง
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรื่อง เสียงประชาชน (ไม่) หายไปไหน
11 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
17 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
24 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า