คลิปวิดีโอ

หน้าแรก | คลังความรู้

เรื่องเลวๆ อย่าปล่อยให้ชิน

จิตสาธารณะ

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตสำนึกมีไหม?

เราเป็นแค่ตัวประกอบ

เสวนาสภากาแฟ (World Café) มักเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจของผู้คน

"กระบวนการเส้นเวลา" หรือ Timeline จะเป็นตัวช่วยลดอุปสรรคในการออกแบบอนาคต

"Spectrum" คือหนึ่งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจ ใช้เวลาในการทำกิจกรรมไม่มากนัก

Gender Responsive Budgeting GRB

วุฒิสภาในระบบสภาคู่

สถาบันพระปกเกล้า