ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”

ระบอบประชาธิปไตย 18 กุมภาพันธ์ 2567สรุปสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2
เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น”

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
United Nations Development Programme: UNDP Thailand

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สรุปสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มุมมองกฎหมายเด็กและเยาวชน จากสยามพารากอนถึงป้าบัวผันสู่การแก้ไขหรือแก้แค้น” (92 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า