ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25

ระบอบประชาธิปไตย 17 พฤศจิกายน 2566งานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 (KPI Congress) เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง” (Revitalizing Democracy: Roles of Soft Power and Citizen Engagement)
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 Download


การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 (126 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า