ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?

ระบอบประชาธิปไตย 17 พฤศจิกายน 2566สัมมนา เรื่อง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง?
จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สถาบันพระปกเกล้า

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : อำนวยความสะดวกจริงหรือไม่ ตรงใจประชาชนหรือยัง? (2 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า