เชิญเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2562)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง เชิญเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 มกราคม 2562

-----------------------------------

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 วันต่อเนื่อง)
รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 จำนวน 7 วันต่อเนื่อง)

 ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
02-141-9564-71

 

Share :