ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11


  

สถาบันพระปกเกล้า

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม 
สถาบันพระปกเกล้า  ร่วมกับ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ  วัดธรรมมงคล

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 28 เมษายน 2567

------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
  • นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
  • พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ
  • บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

  • รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (กยศ.) ดาวน์โหลด
    ** ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารนี้ทุกคนก่อนสมัครเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 28 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ

นายเอกพงษ์  กิตติวิทยารัตน์ 
โทร.  02-141-9626


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า