ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6


   
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9540, 02-141-9543 โทรสาร 02-143-8173


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า