ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 (ปธก.26)


   
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 26 (ปธก.26) 

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวสุนิศา ชุดทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9539
นายสฤษฎ์ กรวยทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9545
สอบถามผ่าน Facebook Page : คลิกที่นี่


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า