ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567" เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด
"นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567"
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
-------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
      1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
      2.ประเภทชุมชน องค์กร ได้แก่ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่น

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด

กิจกรรมเพิ่มเติม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และ การ Workshop การเขียนเอกสารประกอบการพิจารณาผลงานนวัตกรรมฯ
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ลงทะเบียน คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียด
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์
02-242-5900 ต่อ 5491-95

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “94 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย”

23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า