รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2562)

         

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8
ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2562

-----------------------------------

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
02-141-9564-71

 

 

Share :