สัมมนาวิชาการ “200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

          

 สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา
“200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

-----------------------------------

   DOWNLOAD รายละเอียดและกำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่นี่

 

Share :