เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 9 (รับสมัครบัดนี้ - 19 เมษายน 2562)

     

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร  รุ่นที่ 9
โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
**รับสมัครบัดนี้ - 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ**

-----------------------------------

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร Download
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

“ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร”
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (บี) ชั้น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ผู้ประสานงาน
นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์
โทร. 02-141-9626

 

Share :