ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขบัญชีธนาคาร ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ชื่อบัญชี “กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า”

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ :
955-007-0093
-----------------------------


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ :
401-536-8861
-----------------------------


ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ :
236-2013852
-----------------------------

 

 


 

Share :