หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย

หัวเรื่อง : ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย

ชื่อเรื่อง ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย
โดย ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

          ผู้ตอบมากกว่าครึ่งที่เห็นว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศนั้นอยู่ในระดับที่แย่ และรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร พวกเขาก็ยังมีความพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยมากกว่าระบอบอื่น
ISBN 9789744497642

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง