ภาพกิจกรรม

นักศึกษา ปนป. รุ่นที่ 8 ดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

          สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ศาสตราจารย์กิตติคุณไชยวัฒน์ ค้ำชู และ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล นำนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (ปนป.8) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 โดยประเด็นศึกษาดูงานในครั้งนี้ เน้นประเด็นศึกษาดูงานวิถีผู้นำในมิติต่างๆ พร้อมรับฟังการบรรยายและแลกเลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านกิ่งอำเภอแคนดง นายสุรพล เพชรวรา ประธษนร่วมก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา และ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ผู้พลิกฟื้นแผ่นดินบุรีรัมย์ให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษา ปนป.8 ให้ความสนใจต่อการได้สัมผัสประสบการณ์จริง ในพื้นที่จริง และผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจจริงในหลากหลายมิติอย่างคุ้มค่า

26 พ.ย. 2561
Share :