ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม”

           วันที่ 26 มกราคม 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม” โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.นยนา กุญชร คุณสมสวาท โชติกเสถียร และม.ล.โอรัส เทวกุล ผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วงการกีฬาไทยด้านกอล์ฟ เทนนิส อีกทั้งเพื่อพระพลานามัยของทั้งสองพระองค์ และท้ายที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองพระองค์ยังทรงกีฬาขี่ม้า กีฬาสควอช และอีกหลายชนิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาจำนวน 30 คน ณ ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนกีฬาพระราชนิยม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 ม.ค. 2562
Share :