ภาพกิจกรรม

อัครราชทูต สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

          วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายโอซามุ ฮายาคาวะ (Mr. Osamu HAYAKAWA ) อัครราชทูตด้านการเมือง สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย (คนใหม่) และนางสาว ยูมิโกะ อูโดะ (Ms. Yumiko UDO) นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านการเมือง เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเข้าแนะนำตัวหลังได้รับตำแหน่ง อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันในอนาคต

25 ต.ค. 2561
Share :