ภาพกิจกรรม

เปิดนิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

     นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรรค์ สวัสดิวัตน์ (ประธานมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี) รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤฒิสาณ ชุมพล (รองประธานมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี) และนางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร (นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ร่วมนำชมนิทรรศการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ ความรู้ทางเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าด้วย 

    นิทรรศการหมุนเวียน“สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เวลา 9.00 – 16.00 น.) เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ

24 เม.ย. 2562
Share :