ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

         วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

         กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเล่นเกมตอบคำถามแสนสนุก การให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย การสร้างการมีส่วนร่วม สอดแทรกให้ความรู้ด้านความเป็นพลเมือง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้แจกของรางวัลที่เตรียมไว้ให้กับเด็กๆ มากมาย ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหาร และนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า เนื่องด้วยสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นพลังของเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้แก่เยาวชน คือ ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

12 ม.ค. 2562
Share :