ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี

          วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า ยังร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่องค์กรสาธารณกุศล โดย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน อีก 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ

10 เม.ย. 2562
Share :