ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

       เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2562 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคมใน พระบรมมหาราชวัง 

28 ก.ค. 2562
Share :