หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

หัวเรื่อง : ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

เรื่อง - ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
โดย - ดร.สุรพงษ์ มาลี (สำนักงานข้าราชการพลเรือน)

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง