ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 28


   
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร 
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators)
รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 28 ประจำปี 2567
-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Download
  • ตารางการศึกษาอบรม Download
  • แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน Download

ยืนยันเข้ารับการอบรม คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถาม :
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ : 02-141-9755
E-mail : [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า