หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวเรื่อง : คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง - คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง - อนุชา ฮุนสวัสดิกุล
จำนวนหน้า - 85 หน้า

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง