ภาพกิจกรรม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 16 ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 3 ณ จังหวัดตรัง

            หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 และคณาจารย์นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์ สุมิตร ผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร วัชรียา โตสงวน รองศาสตราจารย์ ดร ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธรจำนวน 138 คน ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 3 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นการเสวนา หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตรัง" โดย นายศิริพัฒ พัฒนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับนายประชา รัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และนายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สำหรับวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น เป็นการศึกษาดูงาน ณ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้น เวลา 13.30-15.00 น ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ บริษัท วู้ดวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยาย ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราของสหกรณ์

            และในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นสุดท้ายของการศึกษาดูงาน นักศึกษาหลักสูตร ปศส 16 และคณาจารย์ได้ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลจำนวน 1,400 ต้น ณ ชุมชนบ้านน้ำราบ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารของพะยูนอีกด้วย การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ดูงานในพื้นที่จริงเพื่อรับประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์เปิดโลกทัศน์พร้อมทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

6 พ.ค. 2561
Share :