ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์


      
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น 
----------------------------

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
    1) ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ
    2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน
    3) ผู้บริหารองค์กรเอกชน 
    4) ภาคประชาสังคม 
    5) บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

เอกสารประกอบการสมัคร *กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์*


เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 9 มิถุนายน 2566
(ระบบตัดอัตโนมัติตามเวลา กรุณาสมัครก่อนหมดเวลา)

ติดต่อสอบถาม
สำนักวิจัยและพัฒนา
02-141-9593 และ 02-141-9597


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า