ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 พฤศจิกายน 2566

   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 23
-----------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและการรายงานตัว : 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นางกชพร ช่อพฤกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419784
นางสาวสาริณี เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419697
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419732
หมายเลขโทรสาร : 0-21438178-9


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย...

25 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า