ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5


  
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 5
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------

         สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตร “หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ และภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

  • รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด
  • คุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาอบรม ดาวน์โหลด
  • แผนการดำเนินงานหลักสูตร ดาวน์โหลด
  • กำหนดการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) ดาวน์โหลด
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดาวน์โหลด
  • แผนที่สถาบันพระปกเกล้า ดาวน์โหลด
  • สมัครได้ที่ คลิก (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ โทรศัพท์ 02-141-9722
นางสาวยะราพร เฉลยโฉม โทรศัพท์ 02-141-9701


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๓ ทศวรรษ แผ่นดินพร...

07 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า