ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ”
ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง

-----------------------------------------------------------------------

          ตามที่สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ผ่านการออกแบบสื่อนิทานภาพและคลิปวิดีโอ

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า จะประสานไปยังผู้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรับรางวัลและกิจกรรมทัศนศึกษา ในลำดับต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
1. นายคมกฤช เพ็ญสุข โทรศัพท์ (02) 141 9522, 087-794-2166 

    e-mail: [email protected]
2. นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา โทรศัพท์ (02) 141 9528, 085-804-3511
    e-mail: [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึ...

28 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า