ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566
ทอดถวาย ณ วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา
------------------------------------------------------------------

       ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ตามที่สถาบันพระปกเกล้าขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา (พร้อมกันภายในพระอุโบสถ)
       สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

เลขบัญชีธนาคาร "กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า"

1. ธนาคารกรุงไทย : 955-007-0093
2. ธนาคารออมสิน : 020-359960596
3. ธนาคารทหารไทยธนชาต : 236-2013852

หมายเหตุ  : 
ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากรและนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3) ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนกลาง :
โทรศัพท์ 0-2141-9626, 0-2141-9637 
โทรสาร 0-2143-8181 email: [email protected]

การเงิน :
กรณี ธนาณัติ สั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215)
โทรศัพท์ 0-2141-9645, 0-2141-9649
โทรสาร 0-2143-8183 email: [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึ...

28 กันยายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า