ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566


   
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
-----------------------------------

          วิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาและสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 27 (People’s Audit/ PA 27) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร :

สอบถามเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักวิจัยและพัฒนา

- ประสานเรื่องระบบสมัครออนไลน์
โทร. 02-141-9591 : จันทรา   
        02-141-9583 : นฤมล
-ประสานเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร (การชำระค่าลงทะเบียน-การเดินทาง-ห้องพัก)    
โทร. 02-141-9591 : จันทรา
        02-141-9583 : นฤมล
-ประสานเรื่องรายละเอียดหลักสูตร (การเรียนการสอนที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก)
โทร. 02-141-9609 : วลัยพร
        02-141-9611 : วิศิษฏ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า