คลิปวิดีโอ

หน้าแรก | คลังความรู้

VDO แนะนำสถาบันพระปกเกล้า

ไวรัสมรณะ “โควิด-19” ...ภัยคุกคามมนุษยชาติครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

KPI e-Learning

"หายไวๆนะ"

ก้าวหน้าประเทศไทย : เวทีความคิดเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า

ทำอย่างไรให้ดินแดน “ปลายด้ามขวาน” เกิดความสงบสุข

วีดิโอการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ปี 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด

วิดีโอการแสดงของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง ทั้งหมด 16 คณะ

รายการเหตุเกิดที่ท้องถิ่น ตอนที่ 4 โดยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น CLGS

สถาบันพระปกเกล้า