ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21
เอกสารการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21
เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย
Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------

DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21 (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า