ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
จัดเมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ
จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

คลิปที่ 1 : การเปิดตัวการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: eLearning โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย https://www.youtube.com/watch?v=v-IZ1N4XBuY&feature=youtu.be
คลิปที่ 2 : เวทีเสวนา อนาคตท้องถิ่นไทย: การเมืองระดับชาติสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่น”  https://www.youtube.com/watch?v=RWIyhqtB0OM&feature=youtu.be
คลิปที่ 3 : บรรยาย สารพันคำถาม: การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผอ.สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กกต.  https://www.youtube.com/watch?v=wwbyY-wXOjs&feature=youtu.be

สรุปสัมมนาติดตามได้เร็วๆ นี้

สัมมนาวิชาการ Next Station (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สารพันคำถาม การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า