ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย
กลุ่มที่ 1 : การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น (Decentralization) :D1  (Download)
กลุ่มที่ 2 : การกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประชาธิปไตย (Decentralization to Democracy) :D2 (Download)
กลุ่มที่ 3 : การกระจายอำนาจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Decentralization to Development) :D3 (Download)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า