ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี 
ดำเนินการจัดงานโดย : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่TH (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย ต่างมุมมอง ต่างความเข้าใจ จุดหมายเดียวกัน (ดร.ถวิลวดี บุรีกุล) (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 17 ฉบับที่ 1 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 17 ฉบับที่ 2 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Rule of Law and Democracy How rule of law can strengthen democracy By Professor Andrew James Hardin (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
หนังสือ Rule of Law and Democracy (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (49 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (45 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า