ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ
โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
(จากเวทีสัมมนาวิชาการเสวนา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศครั้งที่ 2 เรื่อง “พลเมืองกับการปฏิรูป” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ปฏิรูป โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ)

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 2 (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 22 มีนาคม (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายข่าว KPI Congress 23 มีนาคม (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part1) (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part2) (29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Part3) (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า