ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

พลเมืองตื่นรู้ (สมาชิก) รัฐสภาตื่นตัว : เสียงประชาชนกับการเป็นตัวแทนของรัฐสภา
สรุปประเด็นการสัมมนา เรื่อง “พลเมืองตื่นรู้ (สมาชิก) รัฐสภาตื่นตัว : เสียงประชาชนกับการเป็นตัวแทนของรัฐสภา” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้นที่ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

พลเมืองตื่นรู้ (สมาชิก) รัฐสภาตื่นตัว : เสียงประชาชนกับการเป็นตัวแทนของรัฐสภา (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า