หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น
หัวเรื่อง : ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง : ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 
จำนวน: 96 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2555 
ISBN = 978-974-449-691-1

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

ตัวอย่างหน้าปก (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10

ดาวน์โหลด 187 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความรุนแรงและทางออกกรณีเห็นต่างทางการเมือง

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า