หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงสามจังหวัดชายแดน
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ : การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เอกสารสรุปการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมสงขลา
องค์กรร่วมจัด: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ : การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชาย (26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (55 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด 790 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า