หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))

ระบอบประชาธิปไตย 03 กุมภาพันธ์ 2564บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))
โดย สถาบันพระปกเกล้า

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การไกล่เกลี่ยคนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การให้ความรู้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เล่ม 2

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า