หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))

ระบอบประชาธิปไตย 03 กุมภาพันธ์ 2564บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))
โดย สถาบันพระปกเกล้า

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สิทธิมนุษยชนของคนพิการ คนหูหนวก

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11

ดาวน์โหลด 170 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า