หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เขียน ศุทธิกานต์ มีจั่น
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (e-book) 978-616-476-085-1

        งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการทำความเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองและแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สภาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ประสบการณ์ต่างประเทศและประเทศไทย

ดาวน์โหลด 197 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า