เชิญชวนทุกท่านผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย: แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า”ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

          

 

              พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนทุกท่านผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย: แรงบันดาลพระราชหฤทัยแห่งพระปกเกล้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน”

วิทยากร : ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ผู้ดำเนินรายการ : ชนิตร์นันท์ ปุณณะนิธิ

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สามารถลงทะเบียนได้ที่  Click

Share :