ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา


          20 กันยายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผอ.ธีรพรรณ ใจมั่น (สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) ผอ.ณัชชาภัทร อมรกุล (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) และคณะนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน (ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา) และคณะนักวิจัย 

          โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยน ได้แก่ การศึกษาวิจัยที่น่าสนใจ ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย และการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และการหาแหล่งทุนการวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และมุ่งสู่กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า