ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า แถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “KPI Election Forum : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”


          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “KPI Election Forum : เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย”ณ ภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และออนไลน์ทางเฟสบุ๊คสถาบันพระปกเกล้า https://www.facebook.com/kpi.ac.th

          โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในวาระที่จะมีการเลือกตั้ง 2566 นี้ เป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจและน่าจับตามอง อีกทั้ง พรรคการเมืองหลายพรรคต่างตื่นตัว และมีการเตรียมการเพื่อปฏิรูปโครงสร้างพรรคการเมือง การเปิดตัวนักการเมืองรุ่นใหม่ หรือแม้แต่เปลี่ยนเครือข่ายพรรคการเมือง รวมถึงการที่สื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่และรูปแบบการหาเสียง ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง"

          "และในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดกิจกรรม KPI Election Forum: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานวิจัย งานสำรวจ หรือการวิเคราะห์โดยผู้ทรงคุณวุฒิออกสู่สังคม เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีหลักวิชาการ และเป็นกลาง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความตื่นตัวของประชาชนต่อการเลือกตั้ง”

          จากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงภาพรวมของโครงการ KPI Election Forum: เลือกตั้ง 66 อนาคตประเทศไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 

  • KPI Live Election Talk  (13 ประเด็น) เผยแพร่ทางเพจเฟสบุ๊คสถาบันพระปกเกล้า ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 11.00 น. เริ่มออนแอร์ 21 มีนาคมนี้ 
  • การแถลงผลการสำรวจการเลือกตั้ง (ทั้งก่อนการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง)
  • รายงานผลการเลือกตั้ง และ Application การเลือกตั้ง  
  • ผลงานวิชาการและ Ebook งานวิจัยการเลือกตั้ง 

          ต่อด้วย เวทีเสวนา “พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และคุณรัชวดี แสงมะหะหมัด (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ซึ่งมองพฤติกรรมการเลือกตั้งผ่านค่านิยมประชาธิปไตยของประชาชนใน 2 ทศวรรษ ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการ Asian Barometer Survey 6 (ระหว่างปี 2544-2565)
  
รายละเอียดงานวิชาการ ทางลิงค์
https://www.kpi.ac.th/uploads/pdf/jq4IH9Op0dw5tP5WYhUCqdT2fwJ96aEOoiXphE2K.pdf

เวทีเสวนาวิชาการ “กติกาใหม่ กับพฤติกรรมการหาเสียงและการลงคะแนนการเลือกตั้ง”

          โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) ดำเนินรายการโดย นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) โดย อ.สติธร ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวที่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562  ไปเป็นระบบ ‘บัตรสองใบ' คล้ายระบบเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 คือ เลือก ส.ส. เขตจำนวน 400 คน ส่วนบัตรเลือกตั้งใบที่สองใช้สำหรับเลือกพรรคการเมืองเพื่อนำมาคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการคำนวณแบบหาร 100 ซึ่งส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กอาจจะอยู่ไม่รอด เพราะคะแนนเสียงขั้นต่ำมีจำนวนมากขึ้น จากเดิมที่หาร 500 มาอยู่ที่การหาร 100 พรรคการเมืองขนาดเล็กจึงต้องพยายามควบรวมพรรค เนื่องจากคะแนนเสียงขั้นต่ำมีจำนวนมากขึ้นประมาณ 5 เท่า  

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ย้อนหลังทาง
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=762166495486216

 

ติดตามรายละเอียด ได้ทางเว็บเพจ KPI Election forum
https://sites.google.com/kpi.ac.th/kpi-election-2023/home


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า