ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มาประดิษฐาน ณ สถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

          โดยมีนางนฤมล ซู ผู้ดูแลสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 34 สถาบันพระปกเกล้า นายพิศาล จอโภชาอุดม ที่ปรึกษาผู้ดูแลสาขาฯ และนายสุริชาติ สายทอง ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ พี่เลี้ยง และผู้แทนนักศึกษา รุ่นที่ 1 – 9 ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม รูปเหมือน ป้ายคำกล่าวบูชา พร้อมเครื่องสักการะ มายังอาคารฝึกอบรม ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า จากนั้นได้อัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดมประดิษฐานในบุษบก ณ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อกล่าวคำบูชาร่วมกันและถวายดอกไม้สักการะ

          ในการนี้มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้มอบอัฐิธาตุให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพทั่วประเทศ และมอบให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 34 เพื่อประดิษฐาน ณ สถาบันพระปกเกล้า ให้ศิษยานุศิษย์ ได้นมัสการและรำลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

          ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา และพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจผู้ศึกษาอบรม โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า