ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
จัดโดย สานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
ชมย้อนหลังได่ที่ : คลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า